Phát kẹo muối cho nhân viên để phòng chống say nắng

2022.6.30

Từ giữa tháng 6 cho đến giữa tháng 9, để phòng chống say nắng nên năm nay công ty cũng sẽ tiến hành phát kẹo muối cho tất cả các nhân viên. Hãy chăm chỉ uống nước, đồng thời hãy ăn hoặc uống đồ có chứa một lượng muối vừa đủ để phòng chống say nắng.

Gửi bạn thông tin từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi về 『Những điều cần biết để phòng chống say nắng「Trang thông tin và tài liệu cần thiết về phòng chống say nắng 」』

Khi nhấp vào URL dưới đây, vuốt xuống dưới thì bạn sẽ thấy được các thông tin của biểu hiện say nắng, cách phòng chống và các biện pháp phòng ngừa được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

【Hãy ngăn ngừa say nắng】của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi