Trang web và ứng dụng đa ngôn ngữ dùng cho khi gặp thiên tai như động đất, sóng thần.

2022.5.30

Để ứng phó khi có thiên tai xảy ra, chúng tôi gửi bạn các ứng dụng và trang web đa ngôn ngữ thuận tiện trong trường hợp có thiên tai xảy ra.

Đây là ứng dụng và trang web tiện lợi, hỗ trợ đa ngôn ngữ, cho bạn biết các tin tức NHK và thông tin khẩn cấp về động đất và sóng thần. Nhất định hãy sử dụng nó khi cần thiết nhé !

Các trang web và ứng dụng tiện lợi khi có thiên tai

Thông tin liên quan đến khí tượng(Multilingual Information) (jma.go.jp)

Khuyến khích tham gia bảo hiểm hoặc các xã đoàn cộng đồng để tương trợ lẫn nhau và cùng bảo vệ ngôi nhà của bạn khỏi sóng thần và động đất. Thông tin phòng chống thiên tai (bousai.go.jp)