Thông báo về việc cải cách quy định của công ty

2022.5.30

Công ty đã sửa đổi quy định về lệ phí và phạm vi áp dụng khi làm thủ tục tư cách lưu trú của nhân viên.

Quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Vì vậy mọi thông tin chi tiết liên quan đến tư cách lưu trú thì mong bạn liên lạc tới địa chỉ dưới đây.

【Thông tin liên hệ】

Phòng nhân sự thuộc Bộ phận kinh doanh, hoặc liên hệ trực tiếp đến người quản lý của mình.

TEL:0537-23-5077